Campus Interview conducted on 26-11-2014
 
  BALAJI INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY - IT HIGHWAY, THANDALAM, NEAR THIRUPORUR CHENNAI – 603110
 
     
Campus Placement : 2014
Programme : 2nd Placement Drive
Held On   :
  26th Nov, 2014
Company participated   :
  Sutherland Global Services
no.of Students Placed : 11

www.sutherlandglobal.com
Congratulation Our Engineering Student selected in Campus Interview
 
       CSE
     
K.Balaji
Mohana Priya
Saravanan.V.R
       ECE
     
     
Mageshwari.V
Namita Anand
Nivedha
     
Priya.P
Swadeep Nandy
 
     
       ECE
Addan Ain
Anu Simons.A
K.Ajay
     
 
Campus Interview conducted on 04-02-2015
 
  BALAJI INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY - IT HIGHWAY, THANDALAM, NEAR THIRUPORUR CHENNAI – 603110
 
     
Campus Placement : 2015
Programme : 4th Placement Drive
Held On   :
  04th Feb, 2015
Company participated   :
  Imarque Solutions
no.of Students Placed : 50

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
www.imarque.co.in
 
Congratulation
Our Engineering Student selected in Campus Interview
 
       Civil
       
Kishore Praveen.P
Krishna Moorthy.D
Preethi.M
Vigneshwaran
       
     
Vishnu Priya.B
     
 
       CSE
       
Ashok Kumar.R
Durga Devi.N
Krishna Moorthi.S
Mohana Priya
Parameshwari.M
Saranya.K
Saravanan.V.R
Vasanth Kumar.N
       
   
Venitha Sri
Vishnu Priya.U
   
       
       ECE
       
Anandhi.J
Elangovan.G
Hari Haran
Jothy.V
       
Kennett Ruby.A
Mageshwari.V
Manivannan.R
Mano Ranjani
       
Manoj Kumar.S
Monisha.S
Namita Anand
Naveen Sundar.V
       
Niranjan.R
Nivedha
Paul Pandi
Priya.P
       
Priya.T
Ramya.K
Rishi varadhan.S
Sahaya Rahul
       
Sathish.S
Selvamani.A
Shanmuga Priya.L
Surya.G
       
   
Thirupura Sundari.M
Venkatesh.S
   
       
       MECH
       
Addan Ain
Anu Simons.A
Deebak
Divagar.s
       
Gopinath
Jagan Mohan.M.R
Partha Sarathy
Pradeep
       
     
Sathish.L.R
     
 
Campus Interview conducted on 10-03-2015
 
  BALAJI INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY - IT HIGHWAY, THANDALAM, NEAR THIRUPORUR CHENNAI – 603110
 
     
Campus Placement : 2015
Programme : 4th Placement Drive
Held On   :
  10th March, 2015
Company participated   :
  CMS Infosystems
no.of Students Placed : 5

www.cms.com
   
Congratulation Our Engineering Student selected in Campus Interview
 
       CSE
     
 
Parameshwari.M
Rishi varadhan.S
 
     
       ECE
     
karishmabanu.m
Namita Anand
Swadeep Nandy
 
Campus Interview conducted on 13-03-2015
 
  BALAJI INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY - IT HIGHWAY, THANDALAM, NEAR THIRUPORUR CHENNAI – 603110
 
     
Campus Placement : 2015
Programme : 6th Placement Drive
Held On   :
  13th March, 2015
Company participated   :
  First Source
no.of Students Placed : 11

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
www.firstsource.com
 
Congratulation
Our Computer Engineering Student selected in Campus Interview
 
Ezhilazhi.A.M
R.Gokula Krishnan
Jayachandran.V
     
karishmabanu.m
Keerthiga.K
Mageshwari.V
     
Niveditha.R
Parameshwari.M
Ramya.K
     
 
Swadeep Nandy
Vasanthkumar.N
 
 
Campus Interview conducted on 31-03-2015
 
  BALAJI INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY - IT HIGHWAY, THANDALAM, NEAR THIRUPORUR CHENNAI – 603110
 
     
Campus Placement : 2015
Programme : 7th Placement Drive
Held On   :
  31st March, 2015
Company participated   :
  zealous services
no.of Students Placed : 26

www.zealousservices.com
   
Congratulation Our Engineering Student selected in Campus Interview
 
       CSE
     
Ashok Kumar.R
K.Balaji
Durga Devi.N
     
Krishna Moorthi.S
Muthu.R
Rishi varadhan.S
     
 
Vasanthkumar.N
Venitha Sri
 
     
     
       ECE
     
Anandhi.J
ARUNJOTHI
Hari Haran
     
Jayachandran.V
Rmesh raja
sathis
     
sathishkumar
Selvamani.A
Shanmuga Priya.L
     
 
Thirupura Sundari.M
Venkatesh.S
 
     
       Mech
     
chokkalingam
karthick
Nazi
Partha Sarathy
pon vala
pugan kumar
segan paul